Középiskolai intenzív angol felvételi felkészítő program

5 modul – szóbeli vizsgalehetőség

2019. decembertől – 2020. februárig

Kinek ajánljuk?

Olyan 4 évfolyamos középiskolába felvételiző diákoknak, akik intenzíven szeretnének felkészülni az angol szóbeli felvételire.

Hogyan zajlik?

A résztvevő 5 alkalommal kap e-mailben egy-egy modult (tananyag csomagot). Ezt kinyomtatja, kitölti, és megadott határidőre postai úton visszaküldi szerkesztőségünkbe. Javító tanáraink kijavítják és értékelik a beküldött munkákat.

Miből áll egy modul?

Minden tananyagban három, a szóbeli vizsgán előforduló témakört dolgozunk fel sok szókincsfejlesztő, szituációs, szövegértési feladattal. Ezenkívül gyakoroljuk a fontosabb nyelvtani szerkezeteket, hasznos kifejezésekre tanítjuk a felkészülő diákokat, valamint vizsgatippeket adunk. Minden modul 2 próbavizsgát is tartalmaz, amit írásban kell megoldani.

Milyen gyakran küldik a tananyagot?

A modulokat 2 hetente küldjük.

Mennyibe kerül?

Az 5 modul kiküldése és javítása, valamint a szóbeli próbavizsga ára 12000 Ft. A program végén minden résztvevő oklevet kap a teljesítményéről.

Mi a program célja?

A diákok egyéni támogatást kapnak céljuk – azaz a sikeres felvételi – elérésében. A típusfeladatok begyakorlása egy komoly rutint ad.

Mikor indul?

A programra a jelentkezést 2019. december 9-ig meghosszabbítjuk.

Hogyan értékelik a teljesítményt?

A beküldött feladatokat a szaktanárok által végzett javítás után visszaküldjük.

Szóbeli vizsgalehetőség:

 1. február 19-20 között Gödöllőn.  Azok, akik szeretnék igazi vizsgaszituációban kipróbálni magukat, részt vehetnek a próbavizsgán. 
Icon

Get ready - kivágható szülői tájékoztató

MODUL

A program rövid bemutatása

Programunkat olyan felső tagozatosoknak ajánljuk, akik eddigi angolnyelv tudásukat szeretnék rendszerezni, és hatékonyan felkészülni a középiskolai felvételire. A programon feldolgozzuk azokat a témaköröket, szókincset és nyelvtani ismereteket, amelyek szükségesek a sikeres angol középiskolai felvételihez. A szóbeli próbavizsgán lehetőség nyílik a vizsgaszituáció gyakorlására.

Témakörök és nyelvtani szerkezetek modulonként

Z

1. MODUL

 • Family, Friends, People, Family Festivals
 • Daily Routine
 • Pets and Animals

Nyelvtani szerkezetek:

 • Present Simple and Present Continuous
 • Adjectives
 • Nouns (plurals, some, any)
Z

2. MODUL

 • School
 • Jobs
 • Weather, Seasons and Clothes
 • Fashion

Nyelvtani szerkezetek:

 • Will or Be going to
 • Prepositions
 • Conjunctions
Z

3. MODUL

 • Towns and Cities
 • Means of Transport
 • House, Home, Housework

Nyelvtani szerkezetek:

 • Past Simple and Past Continuous
 • Auxaliaries (must, have to)
 • There is / There are
Z

4. MODUL

 • Meals (At the restaurant, Cooking)
 • Services and Shopping
 • Health (Parts of the Body, At the doctor’s, Diet)

Nyelvtani szerkezetek:

 • Countable and Uncountable Nouns
 • Present Perfect
 • Auxaliaries (should, have to)
Z

5. MODUL

 • Sports
 • Free time activities (Music, Films, Cinema, Theatre, Books, Reading, Computer, Smart Phones, Tv, Radio, Newspapers)
 • Travelling and Holidays

Nyelvtani szerkezetek:

 • Conditionals
 • Used to
 • Phrasal verbs